Paggena:A la fónte - La scuncòrdie.djvu/195

Chesta paggena nun è stata leggiuta.


'nnanze e ttrove sta bbursétte sopr' a la pietra sacre. I', hólpa viecchie, sùbbete ajje capite di che si trattave... Vu' cèrte avéte tenute nu sant' avvucate!

ANNARÈLLE: Séme bbona ggènte: li tenéme li sante prutteture.
 

ZA CULURINDE:


 
 Grazi' a ttutte li siente de lu Paradise!
 

MASTRE LUIGGE,


sottovoce, a Virgìnie:


 
 Vide gn' è rremaste accalamitrate za Róse!

VIRGÌNIE Zitte! famme senti'.
 

LU SACRASTANE,


con posa tragica: Ècche déntr' a sta bbursètte ci sta li dièvule de lu 'mbèrne, e nnu' mo l' abbruçéme sopr' a sta cannéle.

Sospende la borsetta su la fiamma della candela.


  
  hólpa viecchie: volpe vecchia.
  accalamitrate: accalamitata.
  li vièvule: i diavoli.

— 191 —